Copyright ©
Han van Meegeren-HOME.

Vermeer.

De Emmaüsgangers.

De Dienstmaagd.

Opa en De Schildersfamilie.

Opa, Ir.Witteveen en de poedels.

ander religieus werk.

GALERIJ.

Jacques van Meegeren.

ONECHTE VAN MEEGEREN'S.

TE KOOP.

Verantwoording.

 contact@hanvanmeegeren.nl

 TERUG NAAR HOME-PAGE
Ik bewonder Han van Meegeren, een artiest die ondergewaardeerd wordt. De kunstwereld waardeerde zijn spectaculaire prestaties helemaal niet. Toch heeft hij velen wakker geschud. In 1945 was hij een held, die de moffen had opgelicht. Han was geen lid van de NSB. Hij leefde in een moeilijke en warrige tijd en was zonder enige twijfel een zeer veelzijdig en technisch hoogbegaafde tekenaar en schilder. May he rest in peace ...
  Verantwoording
Ik heb hier niet nagestreefd de gehele levensloop en geschiedenis te beschrijven van Han van Meegeren, daar hier al zoveel boeken over zijn geschreven. Ook is er van alles te vinden op het Internet.
Ik heb geprobeerd de bestaande informatie te verrijken met respect voor alle rechthebbenden. Ik heb getracht de rechthebbenden te achterhalen, als U desondanks meent over de rechten te beschikken, kunt U contact opnemen met de webmaster via email,       
contact@hanvanmeegeren.nl

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke manier dan ook, zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt.

Bronvermelding afbeeldingen:
- Homepage Han van Meegeren: foto Han en 2 foto’s Hermann Göring : internet.
- webpagina “De Emmaüsgangers”: Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam, afbeelding tentoonstelling 1938
- webpagina “Onechte van Meegeren’s”: afbeeldingen van te koop gezette valse werken op het internet.
- webpagina “Jacques van Meegeren”: vissende jongens en jeudige schilder, afbeeldingen op het internet.

Bronvermelding geraadpleegde literatuur:
- Teekeningen 1, Han van Meegeren, 1942
- Een vroege Vermeer uit 1937, Marijke van den Brandhof, 1979
- De valse Vermeers van Van Meegeren, Museum Boijmans van  
  Beuningen, Rotterdam ,2011
- Emmaus, Doudart de la Grée, 1946
- oude krantenknipsels en artikelen
- gegevens op het internet

Als ik iemand tekort heb gedaan of als U meent rechten aan afbeeldingen te kunnen ontlenen, verzoek ik U mij te mailen en zal ik dat rectificeren.
Han van Meegeren-HOME